ARQUITECTURA DIXITAL

arquitectura dixital

Consiste na simulación de arquitectura e espazos non construidos para promoción e divulgación. 

Visualizar diferentes perspectivas tridimensionais dunha idea aínda non executada, comprobar e correxir os posibles erros antes de cometelos, realizar estudos de iluminación e cor, favorecer a comprensión e asimilación dunha idea para a súa promoción, son algunhas das aplicacións que o avance e accesibilidade das novas tecnoloxías nos permiten no campo do deseño e a arquitectura.

Por outro lado, as adminsitracións cada vez reclaman máis estudos de impacto visual en espazos públicos, mediante recreacións virtuais e fotomontaxes para comprobar, da maneira más relista, o resultado final dun proxecto.

 

MÁIS SERVIZOS