MODELO FOTOGRAMÉTRICO PILA BAUTISMAL S.XV

Modelo fotogramétrico de pila bautismal do s.XV exposta na Igrexa de Sta Mª a Nova, Noia (A Coruña).